Robotsysteem voor het opbinden van tomaten

oie_transparent (4).png

/01

Mankracht besparing

AGRIPPER voert het opbinden uit zonder menselijk contact.

Het systeem bespaart aanzienlijk in mankracht, realiseert een hogere arbeidsopbrengst en vermindert tevens de tijdsvensters tussen de opbindingen.

/02

Herkennen en voorkomen van ziektes

De vervanging van menselijke aanraking verkleint heel drastisch het contact met de plant en daardoor het overbrengen van ziektes door mensenhanden tussen planten.

Daarbij traceert en voorkomt het systeem tijdig ziekte verschijnselen in de teelt.

/03

Verwerking en uitleg van de gegevens

Het systeem registreert en verwerkt de gegevens en verschaft vervolgens deze gegevens aan de teler inzake de kwaliteit en het groeitempo van de plant over iedere afzonderlijke plant. Evenals de hoeveelheid vruchten en locatie van de plant.

Geachte Mevrouw/Mijnheer

Teneinde de grootst mogelijke en de meest juiste dienstverlening te waarborgen, hebben wij Uw hulp nodig.

Wij zouden het dan ook bijzonder op prijs stellen, als U ons enige minuten van Uw kostbare tijd zou willen schenken, voor het invullen van bijgesloten vragenlijst.

 

Onze hartelijke dank en we spreken de hoop uit op een eventuele toekomstige samenwerking.

Het AGRIPPER Team.

In hoeverre is het opbinden problematisch voor de teelt?
Is het opbinden dan ook het grootste probleem voor de teelt?
In hoeverre is het aantrekken van werkkrachten het probleem bij het opbinden?
Zou een geautomatiseerd opbindsysteem U een substantiële besparing in mankracht opleveren?

Bedankt voor het indienen!